Internet Privacybeleid

Devomat Industries NV respecteert uw recht op privacy. Dit beleid geeft een samenvatting van welke persoonsgegevens en andere informatie wij kunnen verzamelen en hoe wij die eventueel zouden kunnen gebruiken. Andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens worden eveneens beschreven.

Devomat Industries NV voert een beleid waarbij alle van toepassing zijnde regelgeving voor privacy- en gegevensbescherming wordt nageleefd. Het beleid weerspiegelt hoe belangrijk wij het vinden om het vertrouwen van onze klanten, handelspartners en anderen die hun persoonsgegevens met ons delen te winnen en te behouden.

Dit beleid is in het algemeen van toepassing op alle internetsites die door of namens Devomat Industries NV en haar bedrijfseenheden wereldwijd worden beheerd (elk daarvan is een 'Devomat Industries NV-internetsite').

Privacyverklaringen website

Hoewel dit beleid van toepassing is op alle Devomat Industries NV-internetsites, heeft elke Devomat Industries NV-internetsite een ander doel en andere kenmerken. Indien bijkomende of andere bekendmakingen vereist zijn voor een specifieke Devomat Industries NV-internetsite, zullen wij deze bekendmakingen doen op de site zelf of in een aparte op die site geplaatste websiteprivacyverklaring. Elke individuele bekendmaking of websiteprivacyverklaring op de Devomat Industries NV-website vormt een aanvulling op of een wijziging van dit beleid.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van de DevoNatural-internetsite verklaart u zich akkoord met dit privacybeleid. Door persoonlijke informatie aan ons te geven, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van deze informatie zoals beschreven in dit beleid en in alle van toepassing zijnde nationale of websiteprivacyverklaringen.

Vrijwillig verstrekte informatie

Devomat Industries NV verzamelt de informatie die u bewust en vrijwillig verstrekt om deel te nemen aan een activiteit of gebruik te maken van een functie op een Devomat Industries NV-internetsite. Devomat Industries NV kan bijvoorbeeld informatie verzamelen die u verstrekt wanneer u zich inschrijft om nieuwsbrieven te ontvangen per e-mail, wanneer u een enquête invult, productinformatie vraagt, ons een vraag stelt of ons feedback mailt. In veel gevallen zal deze informatie uit persoonsgegevens bestaan.

Devomat Industries NV gebruikt uw informatie voor de doeleinden waarvoor u deze verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres opgeeft wanneer u zich inschrijft om nieuwsbrieven te ontvangen, gebruiken wij uw e-mailadres om de door u gevraagde nieuwsbrieven per e-mail te leveren.

Op vele Devomat Industries NV-internetsites is het mogelijk om keuzes te maken in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen vragen wij u om uw keuzes aan te geven op het ogenblik dat en op de pagina waarop u uw persoonsgegevens verstrekt.

Wij kunnen de informatie die we verzamelen op Devomat Industries NV-internetsites ook gebruiken voor verschillende handelsdoeleinden, zoals service, fraudepreventie, verbetering van onze producten en diensten en om mogelijk interessante informatie en aanbiedingen voor te stellen aan u en uw bedrijf. Wij kunnen ook de persoonsgegevens verwijderen en de rest gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Automatisch verzamelde informatie

Devomat Industries NV verzamelt informatie die door uw webbrowser automatisch naar ons wordt verzonden. Deze informatie omvat doorgaans het IP-adres van uw internetserviceprovider, de naam van uw besturingssysteem (zoals Macintosh® of Windows®) en de naam en versie van uw browser (zoals Internet Explorer® of Safari®). De informatie die wij ontvangen, hangt af van de instellingen van uw webbrowser. Controleer uw browser als u wilt weten welke informatie uw browser verzendt of hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Wij gebruiken deze informatie om onze sites te verbeteren en ze meer compatibel te maken met de door onze internetbezoekers gebruikte technologie.

Cookies

Een “cookie” is een gegevensbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies en gelijkaardige technologieën kunnen uw gebruikerservaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan, uw online-ervaring te personaliseren, items bij te houden in uw winkelmand en soms ook door advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses.
Al onze Devomat Industries NV-internetsites gebruiken "sessiecookies". Een sessiecookie identificeert u niet persoonlijk en vervalt nadat u uw browser hebt gesloten. Wanneer u bijvoorbeeld de Devomat Industries NV-productcatalogus doorbladert, plaatsen we een sessiecookie om te markeren welke pagina's u hebt bekeken. We kunnen deze informatie aanwenden om u andere producten aan te bevelen die eventueel interessant kunnen zijn voor u.

Sommige Devomat Industries NV-internetsites gebruiken ook "permanente cookies". Deze cookies vervallen niet wanneer u uw browser sluit. Ze blijven op uw computer totdat u ze wist of tot ze vervallen. Door uw computer een uniek ID toe te wijzen, kunnen wij een database aanleggen van uw vorige keuzes en voorkeuren, die dan automatisch door ons worden geleverd bij een volgende bezoek, wat u tijd en moeite bespaart. Als u bijvoorbeeld na een aankoop beslist om een andere aankoop te doen, zal uw leveringsadres reeds ingevuld zijn en hoeft u het alleen nog te bevestigen.

Cookie-instellingen op uw computer

Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden wanneer u een Devomat Industries NV-internetsite bezoekt, kan het zijn dat u niet alle functies van de site kunt gebruiken als uw browser bepaalde cookies weigert.

Daarnaast kunt u ook uw browser zodanig instellen dat cookies worden aanvaard of geweigerd, of dat u wordt verwittigd als er een cookie op uw computer wordt geplaatst.

Gebruiken en delen van uw persoonsgegevens

Devomat Industries NV zal geen persoonsgegevens die op haar internetsites werd verzameld aan mailing list brokers verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Op vele Devomat Industries NV-internetsites is het mogelijk om keuzes te maken in verband met de bekendmaking en/of overdracht van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen vragen wij u om uw keuzes aan te geven op het ogenblik dat en op de pagina waarop u uw persoonsgegevens verstrekt.

Behalve in de hierna vermelde gevallen, zal Devomat Industries NV geen persoonsgegevens over bezoekers van Devomat Industries NV-internetsites vrijgeven:

  • Behalve indien dit specifiek vermeld staat, kunnen we informatie die werd verzameld op Devomat Industries NV-internetsites gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan te passen aan uw voorkeuren, om u informatie te verstrekken (als u deze hebt aangevraagd) voor marketing en onderzoek, en voor alle andere doeleinden die op de site worden gespecificeerd.
  • Devomat Industries NV kan uw persoonsgegevens delen met andere Devomat Industries NV-bedrijfseenheden. Wanneer we dat doen, zullen deze andere Devomat Industries NV-bedrijfseenheden uw gegevens gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld (of waarmee u later instemde).
  • Devomat Industries NV kan uw persoonsgegevens ook delen met derden die wij in dienst nemen voor ondersteunende dienstverlening. Deze derden mogen de persoonsgegevens die wij met hen delen alleen gebruiken om diensten uit te voeren namens ons en moeten uw persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig de toepasselijke wetten inzake privacy en gegevensbescherming.
  • In sommige gevallen kan Devomat Industries NV uw persoonsgegevens delen met derden die als onze partner producten en diensten aan onze klanten aanbieden. Wanneer wij dat doen, zullen wij van onze handelspartners eisen dat zij die persoonsgegevens gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld (of waarmee u later instemde) en alleen zoals toegestaan volgens dit beleid, volgens alle toepasselijke nationale of websiteprivacyverklaringen, en volgens alle toepasselijke wetten inzake privacy en gegevensbescherming.
  • In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij persoonsgegevens delen met of overdragen aan derden die geen band met ons hebben. Zo kunnen wij bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan een derde (i) op uw verzoek; (ii) om te voldoen aan een wettelijk vereiste of een gerechtelijk bevel; (iii) om een mogelijk misdrijf te onderzoeken, zoals identiteitsdiefstal; (iv) in verband met de verkoop, aankoop, fusie, reorganisatie, vereffening of ontbinding van Devomat Industries NV of een bedrijfseenheid van Devomat Industries NV; of (v) onder soortgelijke omstandigheden. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen wij de passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Uw persoonsgegevens zullen meestal worden opgeslagen in Devomat Industries NV-databases of databases die door onze serviceproviders worden bijgehouden. De meeste van deze databases zijn opgeslagen op servers in de Nederland.

Devomat Industries NV neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen.

We beperken de toegang tot persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden.

Hoewel wij veiligheidsmaatregelen toepassen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen niet toegestane bekendmaking, verkeerd gebruik of wijziging, dient u er rekening mee te houden dat gegevensoverdracht via internet nooit 100% veilig of gevrijwaard van fouten is. Devomat Industries NV is niet verantwoordelijk voor veiligheidsovertredingen die buiten onze redelijke controle vallen.

Koppelingen naar internetsites van derden

Devomat Industries NV-internetsites kunnen koppelingen bevatten naar internetsites die niet door Devomat Industries NV worden beheerd. Deze koppelingen worden verstrekt als een dienst en impliceren niet dat wij de activiteiten of de inhoud van deze sites goedkeuren, noch dat wij met de operators van die sites geassocieerd zijn. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid op de door u bezochte websites te lezen, voordat u de site gebruikt of persoonsgegevens verstrekt.

Toegang tot persoonsgegevens

U kunt de persoonsgegevens die u op een Devomat Industries NV-internetsite aan ons verstrekt, bekijken, verbeteren en bijwerken met behulp van de feedbackmechanismen die op de betreffende Devomat Industries NV-internetsite worden verstrekt, door contact met ons op te nemen via of door te schrijven naar het volgende adres:

Devomat Industries NV
Florent Geversstraat 31
B-2650 Edegem
België

Bewaring van persoonsgegevens

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het doel en het gebruik van de verzamelde informatie. Er bestaan wettelijke voorschriften die specifieke termijnen voorschrijven voor bepaalde types van gegevens. In alle andere gevallen worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

Kinderen

Devomat Industries NV-internetsites zijn in het algemeen niet bestemd voor personen jonger dan 13 jaar. Devomat Industries NV zal niet bewust persoonsgegevens van of over kinderen op de internetsites vragen of verzamelen, behalve zoals toegestaan volgens de van toepassing zijnde wet.

Vragen over dit beleid en onze privacyverklaringen

Als u vragen hebt over dit beleid, een land, een websiteprivacyverklaring of ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via of door te schrijven naar het volgende adres:

Devomat Industries NV
Florent Geversstraat 31
B-2650 Edegem
België

Wijzigingen aan dit beleid en onze privacyverklaringen

Wijzigingen aan dit privacybeleid worden op deze site gemeld. Devomat Industries NV behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn alleen van toepassing op persoonsgegevens die verzameld worden na publicatie van de melding.